Contact Us

Samarth Shiksha Samiti
Saraswati Shishu / Bal Mandir Parisar,
Aram Bagh Pahar Ganj
New Delhi-110055,

Email - samiti59@yahoo.com
           samiti1959@gmail.com


Correspondance Address
Samarth Shiksha Samiti
Mahasha Chuni Lal Saraswati
Bal Mandir Parisar,
L - Block, Hari Nagar,
New Delhi-110064,

Tel. 23631216, 23631247

Email - samiti59@yahoo.com
           samiti1959@gmail.com