Centeral Working Commitee Vidya Bharti

S.NO Designation Members Name
1 Margdharshan (Guide) Sh. Brahmdev Sharma
2 President Dr. Govind Prasad sharma
3 Vice President Sh. B.P khandelwal
4   Sh. Rajendra Prasad Khetan
5   Dr. D. Ram Krishna Rao
6   Dr. Renu Mathur
7   Sh. Nand Kumar Indu
8 Org. Secretary Sh. Prakash Chandra
9 Joint Org. Secretary Sh. Yatindra Sharma 
10  

Sh J. M.  Kashipathi

11 General Secretary Sh. Ramender Rai
12 Secretary Sh. Shri Ram Aravkar
13   Sh. Anish Bhatnagar
14   Sh. Dillip Betkekar
15   Sh. Shiv kumar        
16   Miss Asha Thanki
17 Joint Secretary Sh. Pawan Sharma
18   Smt. Anisha Sharma
19   Sh Sriram Kuie wangbe
20 Treasure Sh. Jain Pal Jain
21 Senior Members Sh. Narenderjeet Singh Rawal
22   Sh. Shamlal
23   Sh Dinesh Nepal
24   Sumati Haridas